INSTALATII GAZE

INSTALATII GAZE

Instalatia de gaze este formata din partea de distributie si locuinta dumneavoastra, in care montati aparate consumatoare de gaze naturale.

Cu o experienta de peste 15 ani in domeniul instalatiilor S.C. INSTALATII CONSTRUCTII GAZE OTEL POLIETILENA S.R.L. este o firma de instalatii gaze care va ofera urmatoarele servicii:

 • Modificari, mariri si renominalizari a instalatiilor de utilizare gaze naturale;
 • Consultanta de specialitate in domeniul gazelor naturale pentru proiectarea si executia instalatiilor de gaze;
 • Proiectarea si executia instalatiilor de utilizare gaze naturale cu teava din PE (polietilenta) ingropata;
 • Proiectarea si executia instalatiilor noi de utilizare a gazelor naturale atat pentru case vile, apartamente, complexe rezidentiale cat si pentru institutii, hale etc;
 • Montarea contoarelor fiscale de gaze pe coloana de separare a blocului si montarea contoarelor passante in apartamente pentru masina aragaz;
 • Intretinerea si inlocuirea coloanelor de gaze naturale existente pentru personae fizice, institutii, asociatii de proprietari, etc;
 • Vanzarea si montajul sistemelor de protectie formate dintr-un senzor de detectare a scaparilor de gaze si o electrovana care opreste furnizarea gazelor in caz de avarie;
 • Interventii 24h/24h la instalatiile de utilizare gaze naturale pentru consumatori casnici si juridici;

Instalatii gaze Bucuresti - iata ce trebuie sa stii

Pasii necesari pentru a realiza o instalatie de gaze si pentru care va putem reprezenta in general sunt urmatorii:
 • Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare pentru consumatorul pe care il doriti pe noua/vechea instalatie din partea furnizorului local din zona dumneavoastra ex.: Distrigaz;
 • Proiectarea instalatiei de gaze naturale, intocmirea dosarului preliminar, depunerea lui catre furnizorul local;
 • Avizarea proiectului de catre furnizorul local;
 • Executia instalatiei de utilizare gaze naturale conform proiectului si Normativului in vigoare;
 • Receptia instalatiei gaze naturale in prezenta unui reprezentant al furnizorului local de gaze si un reprezentantautorizat al firmei noastre;
 • Punerea in functiune a instalatiei de utilizare gaze naturale.

Reprezentantii societatii S.C. INSTALATII CONSTRUCTII GAZE OTEL POLIETILENA S.R.L. au obligatia de a preda beneficiarului proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale in doua exemplare, dupa ce proiectul este declarat conform de un verificator de proiecte atestat de catre M.D.R.T. si este insotit de referatul de verificare asumat de catre verificator autorizat. 

Alege o firma de instalatii gaze care sa iti fie alaturi cu transparenta si seriozitate: alege societatea noastra.

INSTALAŢII lNTERIOARE DE UTILIZARE
Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale:

8.1. Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:

 • incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile, datorită radiaţiei termice directe ori a transferului de căldură prin convecţie sau conducţie;
 • explozie a materialelor şi substanţelor combustibile aflate în interior;
 • intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere

8.2. Condiţii tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile:
a) volumul interior minim al încăperilor

 • 18,0 m³ pentru încăperi curente;
 • 7,5 m³ pentru bucătării, băi şi oficii;
 • 5,0 m³ pentru bucătării din construcţii existente, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 8.6;

b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare naturală sau mecanică;
d) evacuarea totală a gazelor de ardere, în atmosferă;
e) suprafeţe vitrate.

8.3. Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevăd cu suprafeţele vitrate, sub formă de ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geam sau goluri, toate la exterior, sau spre balcoane sau spre terase vitrate cu suprafaţă minimă totală de:

 • 0,03 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;
 • 0,05 m2 pe m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.

Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, termopan etc.) se recomandă montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate 2% CH4 în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor.

Începând cu anul 2008
, montarea detectoarelor automate de gaze naturale, pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare gaze naturale şi suprafeţele vitrate necesare conform prezentelor norme, sunt parţial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm, sau geamuri de construcţie specială (securizat, termopan,etc), este obligatorie.

În cazul utilizării detectoarelor suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere.

Volumul net reprezintă volumul total al încăperii din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere în care nu se pot acumula gaze.
În încăperi cu volum mai mic decât cel prevăzut la art. 8.2, sunt admise numai aparate de utilizare legate la coş, cu următoarele condiţii:

 • accesul aerului necesar arderii şi aprinderea aparatelor de utilizare, să se facă din exteriorul încăperii (coridor, vestibul etc.) sau direct din exteriorul clădirii;
 • folosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul clădirii, asigurate împotriva stingerii prin blocarea admisiei gazului în cazul stingerii flăcării, fie prin construcţia aparatului, fie prin dispozitive de protecţie.

Pentru încălzirea de apartament, centrala termica se montează în bucătărie, balcon, vestibul, la subsol sau la alt nivel unde nu blochează calea de evacuare a persoanelor, cu respectarea tuturor condiţiilor menţionate anterior.

8.4. În încăperi cu volum mai mic de 18 m3 şi în băi (indiferent de volumul acestora), nu sunt admise:

 •  aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;
 •  aparate de utilizare pentru încălzire centrală sau locală. prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj, chiar dacă au termostat de coş.

8.5. Fac excepţie de la prevederile art. 8.2, 8.3 şi art. 8.4., aparatele de utilizare care au atestare / agrement tehnic, sau aviz ISCIR pentru funcţionare în alte condiţii, (la care prin tubulatură etanşă, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii şi evacuarea în exterior sub presiune a gazelor de ardere – cazane cu focar etanş şi tiraj forţat).

Deasemenea sunt exceptate de la prevederile art. 8.3. aparatele de utilizare din categoria turbosuflantelor destinate pentru încălzirea fermelor de păsări şi animale cu condiţia utilizării detectoarelor de gaze naturale având limita inferioară de detecţie de 2% CH4 în aer şi care acţionează automat robinetul de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare.

8.6. Debitul total al aparatelor cu flacără liberă care se pot instala într-o încăpere trebuie să satisfacă condiţia: 15 m³ volum interior de încăpere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

Aparate de utilizare şi arzătoare

8.7. În instalaţiile de utilizare se montează numai aparate şi arzătoare avizate conform prevederilor ISCIR în vigoare.

8.8. Arzătoarele cu panou radiant cu flacără deschisă sunt admise numai în spaţii ventilate corespunzător cu excepţia clădirilor civile şi de locuit asigurându-se următoarele măsuri:

 • evitarea producerii incendiilor, prin aprinderea materialelor ca urmare a efectului radiaţiilor termice;
 • încadrarea concentraţiei de noxe în limitele admise de reglementările în vigoare.

8.9. Aparatele de utilizare se pot monta, în funcţie de concepţia constructivă:

 • pe pereţi de zidărie sau beton, fără strat izolator combustibil la faţa peretelui;
 • pe pardoseală incombustibilă.

  8.10. Aparatele de utilizare industriale cu debit instalat peste 25 m3 / h, se prevăd cu armături pentru montarea unor aparate de măsură şi control şi prize în vederea efectuării de determinări pentru bilanţ termic:

  a) manometru pe conducta de intrare a gazelor în aparat:
  b) termometru pe:

 •  conducta de alimentare cu gaze naturale.
 • canalul de ieşire a gazelor de ardere.
  c) contor de gaze naturale;
  d) priza de prelevare a probelor din:
 • gazele naturale;
 • gazele de ardere.
  e) priza de măsurare a tirajului.

  8.11. Alegerea şi montarea arzătoarelor şi aparatelor de utilizare se face cu respectarea condiţiilor tehnice şi criteriilor de performanţă din prezentele norme tehnice, instrucţiunile producătorului precum şi din reglementările în vigoare.

  8.12. Debitul arzătoarelor de gaze naturale care echipează aparatele de utilizare, se precizează de către producătorul aparatelor de utilizare prin inscripţionarea valorii acestuia pe eticheta aparatului de utilizare.

  Racordarea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor
  8.13. Aparatele de utilizare şi arzătoarele se racordează rigid la instalaţiile interioare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8.l4. 

  8.14. Aparatele de utilizare, cu debit nominal sub 3 m3 /h, precum şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri flexibile la instalaţia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.15.  

  8.15. Racordurile flexibile trebuie să fie atestate / agrementate tehnic pentru utilizarea in instalaţii de gaze naturale. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : 

  – presiunea nominală pentru care a fost construit racordul, să fie egală sau mai
  mare decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează;
  – lungime maximă 1 m şi diametru minim 10 mm, la instalaţii de utilizare cu
  presiune joasă;
  – lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, la instalaţii industriale
  cu presiune până la 2 bar;
  – trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
  – măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
  – măsuri de evitare a agăţării, strivirii sau deteriorării;
  – măsuri de protecţie la intemperii, dacă este cazul.

  Racordurile flexibile nu au organe de închidere sau reglare şi nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri flexibile. Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul de utilizare.

  8.16. La instalaţiile care impun controlul riguros al arderii şi nu sunt supravegheate continuu, se prevăd dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare, care să antreneze automat închiderea alimentării cu gaze naturale la:
  – stingerea accidentală a flăcării;
  – lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice

  8.17. Conectarea aparatelor de utilizare direct la conducta de distribuţie sau reţeaua de repartiţie fără regulator de presiune este interzisă 

  Trasee şi condiţii tehnice de amplasare a conductelor
  8.18. La alegerea traseelor pentru conductele de gaze naturale, condiţiile de siguranţă au prioritate fată de orice alte condiţii. Fiecare unitate locativă se racordează la coloana sau instalaţia exterioară printr-o singură derivaţie.  

  8.19. Conductele instalaţiilor interioare de utilizare se amplasează aparent, în spaţii uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent, inclusiv în subsolurile care îndeplinesc aceste condiţii şi se montează:
  – pe cât posibil, pe elemente rezistente ale construcţiei, pereţi, stâlpi, grinzi, plafoane;
  – pe stâlpi metalici sau de beton, montaţi special în acest scop sau în scopul susţinerii conductelor de gaze naturale împreună cu conducte pentru alte instalaţii. 

  8.20. Este interzisă trecerea conductelor prin:
  – un apartament din alt apartament cu excepţia coloanelor existente;
  – spaţii neventilate sau închise cu rabiţ sau alte materiale;
  – trecerea conductelor de gaze naturale având îmbinări fixe sau demontabile prin debara, cămară şi altele asemenea, dacă acestea nu sunt ventilate;
  – coşuri şi canale de ventilare;
  – puţuri şi camere pentru ascensoare;
  – încăperi cu mediu corosiv sau cu degajare de noxe:
  – încăperi cu umiditate pronunţată;
  – încăperi în care se păstrează materiale inflamabile:
  – closete;
  – subsoluri tehnice şi canale tehnice;
  – ghene sau nişe comune mai multor nivele, în care sunt montate conducte pentru alte instalaţii, inclusiv sub deschiderile inferioare ale acestora;
  – podurile neventilate ale clădirilor;
  – locuri greu accesibile în care întreţinerea normală a conductelor nu poate fi asigurată;
  – depozite sau încăperi de depozitare, cu respectarea prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor P118. 

  Totodată este interzisă montarea conductelor înglobate în elementele de construcţie ale pardoselii;

  În cazul în care nu pot fi evitate trecerile conductelor prin closete sau cămări se admite traversarea acestora utilizând conducte fără îmbinări şi protejate în tuburi de protecţie.

  Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit neprevăzute cu aparate de utilizare a gazelor naturale.

  Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunţată sau atmosferă corosivă este inevitabilă, se folosesc ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive şi tub de protecţie.

  8.21. Pentru alimentarea punctelor de consum care nu sunt amplasate lângă pereţi, se admite montarea conductelor în canale amenajate în pardoseală: 

 • acoperite cu capace perforate şi uşor demontabile; 
 • uscate şi aerisite; 
 • pe trasee cât mai scurte; 
 • cu pantă, după caz, pentru asigurarea scurgerii eventualelor infiltraţii de apă spre puncte de colectare; 
 • cu dimensiuni care să permită controlul şi repararea conductei.

  8.22. Este interzisă:

 • montarea conductelor pentru alte instalaţii în canalele pentru conductele de gaze naturale; 
 • intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalaţii sau comunicarea cu acestea.

  8.23. Trecerea conductelor prin pereţi sau planşee se face:

 • protejată în tub de protecţie;
 • fără îmbinări în tubul de protecţie.

  8.24. Conductele instalaţiilor de utilizare din hale industriale se amplasează astfel încât să fie protejate împotriva degradării prin: 

 • lovire directă sau trepidaţii;
 • contactul cu lichide corosive;
 • contactul îndelungat cu apa;
 • radiaţie sau conducţie termică.

  8.25. Distanţele minime între conductele de gaze naturale şi elementele celorlalte instalaţii se încadrează în prevederile din: 

 • Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c, indicativ I7;
 • Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, indicativ PE107; 
 • Prescripţiile tehnice ISCIR ; 
 • standard 8591.

  8.26. Este interzisă utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

 • legarea la pământ a altor instalaţii; 
 • realizarea prizelor de protecţie electrică;
 • susţinerea cablurilor şi / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune şi curent;
 • agăţarea sau rezemarea unor obiecte.

  Armături de închidere
  8.27. Robinete de închidere se prevăd:

 • înaintea fiecărui contor;
  În instalaţiile cu un singur contor, dacă distanţa între robinetul de incendiu şi contor nu depăşeşte 5 m robinetul de contor ţine loc de robinet de incendiu, cu condiţia ca robinetul să nu fie în firide închise;
 • pe fiecare ramificaţie importantă;
 • pe fiecare conductă care alimentează grupuri de arzătoare montate la aparate,
  mese de lucru, laboratoare etc.; 
 • la baza fiecărei coloane, în clădiri cu peste 5 niveluri;
  Dacă plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face în condiţii de siguranţă şi estetică corespunzătoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane, care alimentează maxim 24 puncte de consum;
 • înaintea fiecărui arzător: 
  – două robinete montate pe conductă, pentru cazul arzătoarelor şi aparatelor de utilizare, care nu au robinet de manevră propriu sau în cazul celor care  au racord flexibil; 
  – un robinet pentru cazul arzătoarelor şi aparatelor care au racord rigid şi au robinet de manevră propriu.